PLÁNOVÁNÍ

BigPlan sestaví z miliard možností optimální kampaň pro maximální zásah vaší cílové skupiny.

VYHODNOCOVÁNÍ

BigPlan umí přesně vyhodnotit mediální výkonnost kampaně a zjistit tak návratnost vaší investice.

Nejefektivnější plánování dle vašeho rozpočtu

Dle požadovaného rozpočtu BigPlan naplánuje takovou skladbu nosičů, která přinese nejvyšší výkon kampaně ve vaší cílové skupině. Vaše prostředky jsou investovány nejefektivnějším možným způsobem.

Nyní možné plánovat a vyhodnocovat i malé kampaně

Díky zefektivnění a zrychlení algoritmu nyní možno plánovat a vyhodnocovat jakoukoliv kampaň s 10-ti a více nosiči

Plánování umožňuje libovolnou požadovanou kombinaci formátů ploch

BigPlan zkombinuje plochy v požadovaných počtech a formátech tak, aby výsledný mix vytvořil nejefektivnější možnou kampaň

Volba plánování i vyhodnocování dle požadované frekvence zásahu:

1+;3+;5+;8+

Rozšíření cílových skupin

Socioekonomické dělení AB, CD, E; věk 18+

BIGPLAN A JEHO VYUŽITÍ

CO JE BIGPLAN

Nástroj pro plánování a vyhodnocování venkovní reklamy.

POZNEJTE VÍCE

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

BigPlan v sobě kombinuje datovou analytiku O2 media s metodikou Impact. Výsledkem je znalost pohybu cílové skupiny populace kolem reklamního zařízení.

POZNEJTE VÍCE

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Plánování a vyhodnocování vašich reklamních kampani.

POZNEJTE VÍCE

CASE STUDY

Ukázky srovnání kampaní před a po využití BigPlan

POZNEJTE VÍCE

CO JE BIGPLAN?

BigPlan je revoluční nástroj pro plánování a vyhodnocování venkovní reklamy, který využívá data více než 4 milionů uživatelů mobilní sítě O2. Pohyb sim karet těchto zákazníků mezi základovými stanicemi generuje obrovské množství geolokačních dat, která O2 vyhodnocuje a převádí na proudy populace po jednotlivých pozemních komunikacích.

BigPlan pak zkombinuje tato data o pohybu uživatelů O2 s parametry našich reklamních nosičů na dané komunikaci. Výsledkem je přesná znalost zásahu každého jednotlivého reklamního zařízení a to i podle jednotlivých cílových skupin. Díky tomu může BigPlan maximálně efektivně plánovat kombinace nosičů do kampaní a také přesně vyhodnocovat vaší reklamní kampaň na základě reálných dat.

BigPlan výrazně zvyšuje efektivitu vašich kampaní
PRINCIP FUNGOVÁNÍ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

BigPlan je naše exkluzivní nadstavba systému Impact. Čerpá data o pohybu populace z geografických dat o pohybu sim karet cca 4 mil. uživatelů mobilní sítě O2. Díky velikosti vzorku se tak jedná o mnohem přesnější data a vzhledem k principu jejich získávání jsou to reálná data za měřené období. Jelikož jsou uživatelé sítě O2 rozdělení díky analýze „O2 BigData analytics“ do vybraných skupin spotřebitelů, je možné vyhodnocovat kampaně i podle jednotlivých cílových skupin. Nástroj BigPlan nabízí BigMedia vč. sesterské spol. outdoor akzent exkluzivně od listopadu 2015. Je to revoluční nástroj pro plánování a vyhodnocování OOH kampaní. Umožňuje naplánovat optimální skladbu nosičů pro dané zadání a výrazně tak zvyšuje efektivitu kampaní. Kromě plánování umí samozřejmě kampaně i vyhodnotit, a to i s ohledem na konkrétní vybranou cílovou skupinu. Věříme, že BigPlan se stane standardním nástrojem pro zadavatele a plánovače kampaní venkovní reklamy a umožní jim využít kvalitní reklamní nosiče na maximum jejich možné efektivity.
PRINCIP FUNGOVÁNÍ
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

O2 Big Data Analysis

Chování zákazníků O2 generuje obrovské množství dat, které O2 Media vyhodnocuje. Výsledkem je rozdělení uživatelů na cílové skupiny

POZNEJTE VÍCE

Rozdělení na cílové skupiny

Rozdělení dle pohlaví, věku, segmentu a lokality

POZNEJTE VÍCE

Geografická data

Mobilní uživatelé generují množství geolokačních dat o své poloze. Tato data lze algoritmicky převést na proud populace po pozemních komunikacích.

POZNEJTE VÍCE

Zkombinování dat o pohybu uživatelů

BigMedia poskytla data o své síti reklamních nosičů, přičemž pro každý nosič .O2 media disponuje daty o proudech populace po komunikacích, které proloží sítí našich reklamních zařízení.

POZNEJTE VÍCE

Diferenciace typů reklamních nosičů

Různé reklamní panely na stejném místě mají různou schopnost přitáhnout pohled.

POZNEJTE VÍCE

Shrnutí

Využití a přenesení všech bodů do praxe pro plánování a vyhodnocení OOH kampaní

POZNEJTE VÍCE

O2 BigData Analytics

O2 disponuje cca 4 mil. uživatelů mobilní sítě, z nichž 1,5 mil. používá mobilní internet. 800 tis. domácností používá O2 ADSL připojení k internetu a 200 tis. domácností má doma O2 TV. Chování těchto zákazníků generuje obrovské množství dat, které O2 Media vyhodnocuje. Velké množství informací o uživatelích je také bezpečně uloženo v zákaznické CRM databázi. Výsledkem je rozdělení uživatelů na cílové skupiny dle demografického a spotřebního zaměření.

Rozdělení na cílové skupiny

BigPlan cilove skupiny

Geografická data

Mobilní uživatelé generují množství geolokačních dat o své poloze. Tato data lze algoritmicky převést na proud populace po pozemních komunikacích. Díky nim je možné stanovit heat mapy pohybu populace a to i po jednotlivých cílových skupinách. Níže příklad heat mapy s pohybem populace kolem reklamních zařízení v Praze, ze které po měsíci vyplyne top 50 reklamních ploch s největším množstvím kontaktních příležitostí.

Zkombinování dat o pohybu uživatelů a sítě venkovní reklamy

BigMedia poskytla data o své síti reklamních nosičů, přičemž pro každý nosič známe jeho přesnou polohu pomocí GPS souřadnic a azimut, tedy ideální natočení. O2 media disponuje daty o proudech populace po komunikacích, které proloží sítí našich reklamních zařízení. Vycházíme z předpokladu, že každé reklamní zařízení je viditelné pod úhlem max. 120° a z max. vzdálenosti, která je specifická pro každý typ reklamního panelu. Vzniknou nám tím kužely, ve kterých můžeme počítat pohyb populace. Každého uživatele zahrneme, pokud je během pohybu v kuželu s reklamní plochou v úhlu <60°. Získáme tak hrubá data o pohybu populace kolem konkrétního reklamního zařízení.

Diferenciace typů reklamních nosičů a vliv na četnost zásahu

Různé reklamní panely na stejném místě mají různou schopnost přitáhnout pohled. Samozřejmě čím větší, lépe situovaný a osvětlený panel je, tím větší generuje zásah. Zde používáme metodiku Impactu, pro který ji zpracovaly renomované společnosti MGE data a Nielsen Admosphere. Na základě řady kritérií počítáme pro každý panel tzv. VA (Visibility Adjustment) koeficient. Aplikujeme-li ho na masu populace, která se pohybuje kolem panelu ve vhodném úhlu, získáme výslednou veličinu VAC (Visibility Adjusted Contact). Tedy kumulovanou sumu kontaktních příležitostí.

Shrnutí

 • SHRNUTÍ
  anemptytextlline

Shrnutí

O2 media umí s pomocí geolokačních dat kvantifikovat proudy populace po komunikacích. Díky segmentaci zákazníků po cílových skupinách umí tyto proudy rozdělit do cílových skupin. Přiřazením sítě reklamních zařízení získáme jejich hrubý zásah. Aplikací kritérií metodiky Impact získáme pro každý konkrétní a panel jeho kumulovanou sumu kontaktních příležitostí pro každou požadovanou cílovou skupinu. Této informace můžeme následně využít pro plánování i vyhodnocení. Pro plánování zkoušíme z dané skupiny ploch k dispozici vybrat kombinaci panelů s nejvyšším počtem unikátních zásahů. Pro vyhodnocení spočítáme kontaktní příležitosti dané kombinace panelů, přičemž díky znalosti jednotlivých dat umíme spočíst i počet unikátů. To vše pro celou populaci nebo jen pro vybranou cílovou skupinu.

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Plánování

Jak BigPlan plánuje vaše kampaně

POZNEJTE VÍCE

Vyhodnocování

BigPlan umožňuje vyhodnotit reálný zásah kampaně (počet impresí, unikátních zákazníků a frekvenci)

POZNEJTE VÍCE

Plánování

Do BigPlanu zadáme požadovanou cílovou skupinu (může být i obecná, tedy celá populace), geografické umístění kampaně v podrobnosti až do úrovně okresů, požadovaný typ plochy (bigboard, billboard, double bigboardy, backlighty atd.) a množství ploch pro kampaň. Následně do BigPlanu nahrajeme seznam ploch, které jsou pro dané období k dispozici. BigPlan následně provede několikahodinový výpočet, kdy porovnává řádově miliardy kombinací a výsledkem kterého je seznam požadovaných ploch, který znamená složení kampaně, která přinese nejvyšší možný zásah pro dané zadání. BigPlan spočítá předpokládaný zásah kampaně (počet impresí, unikátních zákazníků a frekvenci), které může zadavatel srovnat s jinými mediatypy.

 • Plánovani - BigPlan
  Výsledky plánovani 1
  anemptytextlline
 • Plánovani - BigPlan
  Výsledky plánovani 2
  anemptytextlline
 • Plánovani - BigPlan
  Cílová Skupina
  anemptytextlline

Vyhodnocování

 • VYHODNOCOVÁNÍ
  Vyhodnocení kampaně
  anemptytextlline

Vyhodnocování

BigPlan umožňuje vyhodnotit zásah již uskutečněné kampaně bez ohledu na to, zda byla, či nebyla naplánována v BigPlanu. Do aplikace nahrajeme seznam ploch v uskutečněné kampani, zadáme požadovanou cílovou skupinu a období, ve kterém se kampaň uskutečnila. Můžeme vyhodnocovat max. 2 měsíce zpět. BigPlan spočítá reálný zásah kampaně (počet impresí, unikátních zákazníků a frekvenci), na základě reálného pohybu populace kolem reklamních zařízení v kampani v daném měsíci. Jedná se o unikátní data, která budou pro každý měsíc různá. Výsledkem jsou údaje o výkonu kampaně, která může každý zadavatel využít pro kalkulaci svých KPIs a vyhodnocení návratnosti investice do kampaně.

CASE STUDY

 • Case Study
  Porovnání Kampaně
  anemptytextlline

KONTAKT A KE STAŽENÍ